COURAGE este un proiect de cercetare internațional, cu durata de trei ani, susținut financiar de Uniunea Europeană. Îşi propune să creeze prima bază digitală de date, care să cuprindă urmele materiale şi digitale ale diverselor tipuri de “opoziție culturală” din timpul regimurilor comuniste din Europa Centrală şi de Est.

În cadrul proiectului va fi realizat un registru electronic cu ajutorul căruia vor fi aduse laolaltă date despre colecții risipite ȋn ȋntreaga Europă. Mai precis, proiectul va descoperi şi include ȋn baza de date colecții, fie publice, fie private, fie online, fie offline, care au conservat dovezi ale existenței unor forme de gândire şi acțiune independente față de viziunea oficială a statului partid, materializate ȋn diverse forme de artă şi cultură.

De asemenea, proiectul va analiza constituirea şi evoluția acestor colecții ȋn contextele sociale, politice şi culturale, care au dus la naşterea şi conservarea acestora, ȋnaninte şi după 1989.

Principalul grup-țintă al proiectului este format din personalul de specialitate al colecțiilor publice şi din posesorii de colecții private. COURAGE va face aceste colecții vizibile şi ușor accesibile publicului larg internațional, va contribui la constituirea de rețele profesionale şi informale ȋntre aceste colecții, precum şi la ȋmbunătățirea capacității lor de a accesa finanțări externe.

Al doilea grup-țintă îl reprezintă comunitatea globală a oamenilor de știință și a profesorilor. Pentru ei, baza de date online va servi atât ca suport educațional, cât și ca o cale de acces spre viitoare cercetări.

Proiectul se adresează, de asemenea, tinerei generații, căreia proiectul şi-a propus să-i transmită memoria “opoziției culturale” la regimurile nedemocratice de dinainte de 1989.

Nu în ultimul rând, factorilor de decizie politică de la Comisia Europeană și de la alte instituții relevante, europene sau naționale. Pentru acest grup-țintă, COURAGE va produce o serie de recomandări de politici privind utilizarea colecțiilor în cercetare și educație la nivel local, național, regional şi european, inclusiv ȋn privința expoziției permanente a viitoarei House of European History, Bruxelles.

Pentru a atinge un public larg, COURAGE va folosi o gamă de mijloace inovatoare de diseminare. Aceste mijloace vor include publicații academice, ghiduri de utilizare a colecțiilor, manuale, rapoarte de țară, un repertoriu digital, resurse educaționale online, evenimente publice (expoziții itinerante și online, festivaluri de film) și un portal web.