Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului organizează a II-a ediţie a workshopului de restaurare a icoanelor pe sticlă. În perioada 15-26 iunie 2015 se vor restaura 5 icoane. Alături de specialiştii muzeului – gazdă, vor fi prezenţi la eveniment specialişti şi studenţi din Anglia, Republica Moldova, Macedonia şi România (Hunedoara, Bucureşti, Covasna, Dolj, Braşov, Argeş).

Cele cinci piese care se vor restaura pe sticlă sunt: Sfântul Ioan Scărarul, nr. inv. 1252 OC, datată 1881, semnată de Pavel Zugrav sau Zamfir din Laz, provenienţă Deal, comuna Câlnic, judeţul Alba, dimensiuni 44×34 cm; Sfinţii Vasile, Grigorie şi Ioan, nr. inv. 1254 OC, datată 1899, probabil Pavel Zamfir din Laz, provenienţă Câlnic, judeţul Alba, dimensiuni 50×44 cm; Naşterea lui Iisus, nr. inv. 1372 OC, a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Maierii Albei Iulia, zugrav din familia Poienaru – probabil Petru Prodan, cca 1850-1886, dimensiuni 50×46 cm; Maica Domnului Îndurerată, nr. inv. 1683 OC, a doua jumătate a secolului al XIX-lea, atribuită zugravului Ioan Pop din Făgăraş, dimensiuni 42,3×37,5 cm; Maica Domnului Îndurerată, nr. inv. 1603 OC, mijlocul secolului al XIX-lea, atribuită zugravului Nicolae Caţavei, dimensiuni 48,7×42,2 cm. Acestea vor fi analizate din punct de vedere al stării de conservare, se va realiza documentaţia fotografică, se vor face investigaţii fizice, chimice, biologice şi se va întocmi documentaţia de restaurare.

Sfantul Ioan Scararul

Sfantul Ioan Scararul

Alegerea acestor icoane a fost determinată de starea de conservare precară, problemele semnalate fiind prezente atât la nivelul suportului cât şi la nivelul peliculei de culoare. Dintre degradările întâlnite amintim: murdăria superficială, aderentă şi ancrasată, desprinderi şi pierderi ale peliculei de culoare, fenomen de pulverulenţă, uzură funcţională, suport spart în două fragmente, fragilizarea lemnului (capac şi ramă), pierderi de material lemnos, fisuri şi crăpături, intervenţii anterioare (cuie metalice neconstitutive, hârtie interpusă între capac şi pelicula de culoare) etc.

La finalul workshopului va avea loc o Masă rotundă în cadrul căreia se va sintetiza activitatea profesională desfășurată în timpul celor 10 zile dedicate acestei acțiuni culturale. Întreaga activitate va fi înregistrată pe suport digital, ca o continuare a filmului documentar ştiinţific realizat în cadrul primei ediţii. Se va publica și un catalog de specialitate în format electronic, iar acesta va surprinde aspecte din timpul procesului de restaurare.

Program

LOCAŢIE: Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului/ Centrul ASTRA pentru Patrimoniu.

Departamentul de Conservare-Restaurare, Pădurea Dumbrava, nr. 16 – 20, Poarta 3:

15 iunie 2015, ora 10.00

-primirea celor 22 de participant

-deschiderea oficială a Workshopului de restaurare icoane pe sticlă în cadrul Laboratorului

de restaurare pictură

-prezentarea celor cinci icoane luate în studiu din cadrul Colecţiei Complexului Naţional

Muzeal ASTRA.

-probleme specifice de restaurare şi propuneri de restaurare

15-19 iunie; 22-26 iunie 2015, orele 10.00-15.00

-restaurarea a cinci icoane pe sticlă din colecţia CNM ASTRA

26 iunie, ora 11.00

-masă Rotundă – dezbateri finale

-etalarea icoanelor restaurate

-înmânarea diplomelor de participare

Acţiunile C.N.M. ASTRA sunt posibile cu finanţarea Consiliului Judeţean Sibiu.

Coordonator&info txt: dr. Alina Geanina Ionescu