Oare ce legătură să fie între joc, experimente și educație? Ei bine, oamenii mari au creat pentru cei mici- un spațiu interactiv, în care ei  pot explora lumea fascinantă a arhitecturii, își pot dezvolta inteligența vizual-spațială, curiozitatea și participarea activă prin arhitectură. Cine sunt protagoniștii? Asociaţia De-a Arhitectura este o organizaţie culturală formată din arhitecţi şi cadre didactice care dezvoltă, implementează şi promovează educaţia de arhitectură şi mediu construit pentru publicul larg, în vederea conştientizării şi a cunoaşterii valorilor arhitecturii, design-ului şi ale urbanismului. Programele educaţionale se desfăşoară cu precădere în şcoli sub forma cursurilor opţionale, dar şi în muzee şi în cadrul evenimentelor de arhitectură şi design. Din 2012 până în 2018, programele şi activităţile „De-a Arhitectura” au ajuns la peste 120 de clase în fiecare an în întreaga ţară, la peste 20700 de elevi din şcolile de stat, de la ciclul primar la liceu, cu vârste cuprinse între 7 şi 18 ani, alături de 750 de cadre didactice şi peste 600 de arhitecţi voluntari.  Au și filială în Sibiu și vor participa la Maratonul sibian cu proiectul De-a arhitectura la sat…pe roți. 

Mai multe despre pasiunea și culmile pe care cutreieră, găsiți în interviul de mai jos:

De unde a pornit ideea proiectului?

 Ideea că trebuie să începem de pe băncile şcolii educaţia de arhitectură şi mediu construit pentru a avea în viitor cetăţeni mai informaţi şi mai educaţi este prezentă în gândurile multor colegi arhitecţi, fiind o rezultantă inerentă a practicării acestei meserii în spaţiul românesc şi nu numai. Noi, De-a Arhitectura, doar am pus-o într-o formă organizată şi uşor de utilizat şi, mai ales, am construit un întreg proces – nu doar un conţinut, ci şi un sistem de predare, de finanţare, de strategii de continuitate şi creştere. Programul a pornit cu şase arhitecţi, şase părinţi: Mina Sava (preşedinte/arhitect), Vera Marin (vice-preşedinte/arhitect urbanist), Corina Croitoru (arhitect), Miruna Grigorescu (arhitect), Claudia Pamfil (arhitect şi urbanist), Eliza Yokina (arhitect), care au fondat Asociaţia De-a Arhitectura în 2013, ca să asigure continuitate unui program cultural dezvoltat încă din 2011 prin Ordinul Arhitecţilor din România, Filiala Teritorială Bucureşti, „De-a arhitectura – educaţie de arhitectură şi mediu construit”.

Cum s-au pus bazele programului?

În cadrul acestui program s-a dezvoltat un curs de arhitectură şi mediu construit pentru elevi de 9-11 ani care a fost testat în 7 clase din Bucureşti, cu ajutorul primilor 8 arhitecţi voluntari. Ideea cursului a plecat de la o întrebare personală: cum să îi facem pe copii (ai noştri în principal) să fie mai interesaţi şi de ce învaţă la şcoală, dar şi de oraşul în care locuiesc. Ne-am gândit mai întâi să realizăm un manual, dar perspectiva de a oferi un simplu instrument care poate sau nu să fie folosit aşa cum ne-am imaginat noi ne-a condus către dezvoltarea unui întreg sistem care să aducă arhitectura şi mediul construit mai aproape de copii.

 Cine sunt facilitatorii?

Voluntarii noştri sunt arhitecţi, urbanişti, peisagişti, designeri, ingineri, studenţi. Fără voluntari nu ar exista obiectivele îndeplinite, nu ar exista miile de copii inspiraţi, nu ar exista premiile, nu ar exista De-a Arhitectura. Activitatea asociaţiei există mulţumită sutelor de voluntari care ni s-au alăturat, vreme de un atelier, vreme de un an şcolar sau mai mulţi, pentru vreme rea sau bună, cu dedicare şi maximă seriozitate. Noi, echipa De-a Arhitectura, voluntari şi noi de multe ori, le mulţumim! Cursurile De-a arhitectura despre arhitectură şi oraş sunt o experienţă complexă pentru şcolari, mai ales datorită prezenţei unui specialist la ore. Dincolo de bogăţia cunoştinţelor sale, voluntarul aduce în faţa celor mici pasiunea sa pentru profesie şi un mod inedit de a-i aborda, în joacă, pe teme serioase. Şcolarii găsesc, invariabil, în arhitectul care vine la fiecare oră De-a arhitectura, un model, pe care au răgazul, vreme de un an şcolar, să îl observe, să îl chestioneze, să îl cheme în ajutor atunci când se împotmolesc în greutăţile lucrului în echipă. Iar arhitectul simte greutatea acestei investiţii de încredere şi, aproape fără excepţie, se ridică la înălţimea aşteptărilor „copiilor săi”. Vă recomandăm seria „Iată cine suntem! Arhitecţii De-a Arhitectura povestesc” pentru a citi din poveştile spuse chiar de ei, arhitecţii voluntari: AICI.

de-a arhitectura

Sursă: De-a arhitectura, pagina de Facebook

Pentru a livra un astfel de proiect, care sunt cerințele ce trebuie îndeplinite?

Legat de livrabilitate, aceasta ţine în primul rând de pregătirea anuală pe care o oferim cadrelor didactice şi voluntarilor arhitecţi, dar şi de echilibrul care se crează în tandemul profesor-arhitect. E nevoie de o oarecare chimie între parteneri, dar, mai mult decât orice, e nevoie de deschidere şi flexibilitate din partea amândurora. O bună comunicare între cei doi şi cu asociaţia este esenţială. Arhitectul va fi pregătit să îşi livreze conţinutul (partea de arhitectură şi mediu construit pe care o cunoaşte), profesorul va oferi partea de pedagogie (metodele prin care se livrează conţinutul, cum să păstrezi atenţia elevului, ajutor în adaptarea discursului la vârsta „beneficiarului”). Legat de dezvoltarea materialul didactic şi a conţinuturilor, acestea au fost realizate încă de la început în colaborare cu Departamentul de Ştiinţele Educaţiei de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (FPSE), iar Cătălina Ulrich, cea care conduce acest departament, ne-a ghidat în definirea conceptului didactic de învăţare experienţială şi învăţare prin proiect.

Susţineti mai multe ateliere și cursuri pentru copii legate de arhitectură. Cum îi ajută acestea practic? 

 Cursurile „De-a arhitectura” constituie o deschidere spre un domeniu care nu apare în curricula şcolară, dar care face parte din viaţa noastră şi o influenţează. Vrem să sădim în mintea copiilor câteva principii de bază care să îi ajute să descifreze, să analizeze, să înţeleagă, să aprecieze mediul construit care îi înconjoară, având un minimum de elemente care lipsesc acum din cultura generală. Programele noastre sunt concepute şi construite pentru a-i ajuta pe copii să-şi dezvolte o serie de abilităţi, aptitudini şi atitudini care sunt poate mai puţin utilizate în procesul de învăţământ tradiţional. Aceştia au posibilitatea să descopere şi să exercite un mod de gândire şi o abordare de tip „design thinking”, specifică arhitecţilor şi designer-ilor, fiind implicaţi astfel într-un proces de învăţare activă, prin proiect, prin activităţi hands-on, în care îşi folosesc simţul practic şi creativitatea. Cursurile noastre sunt transcurriculare, adică utilizează noţiuni din mai multe materii (am putea spune chiar din aproape toate materiile pe care le studiază elevii) ceea ce le permite elevilor să înţeleagă mai uşor noţiunile predate, să facă o serie de conexiuni între informaţiile învăţate separat, să vadă rostul învăţării lucrurilor pentru că le întâlnesc în realitatea înconjurătoare. În ceea ce priveşte atelierele pe care le oferim, acestea sunt foarte diferite şi abilităţile dezvoltate la copii oarecum diferă în funcţie de fiecare temă.

 Ce presupun proiectele „De-a arhitectura” în şcoli? În ce stadiu sunteţi?

 Avem patru cursuri şi materiale didactice pe care le oferim gratuit în acest moment pentru şcolile de stat, graţie finanţării Ordinului Arhitecţilor din România din taxa „Timbrul de Arhitectură”:

 • De-a arhitectura mini, curs opţional (curriculum la decizia şcolii sau extracurricular) pentru elevii din clasa I sau a II-a.
 • De-a arhitectura în oraşul meu, curs opţional (curriculum la decizia şcolii sau extracurricular) ce face parte din oferta la nivel naţional, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4422 din 28 august 2014, pentru elevii din clasa a III-a, a IV-a sau a V-a.
 • De-a arhitectura în şcoala mea, curs opţional (curriculum la decizia şcolii sau extracurricular), pentru elevii din clasa a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a sau a XI-a.
 • Şcolari în siguranţă, material didactic, pentru elevii din clasa a VI-a, a VII-a sau a VIII-a.
de-a arhitectura

Sursă: Facebook, De-arhitectura

 Pe lângă acestea avem foarte multe alte activităţi pe care le oferim periodic:

 • Clubul De-a arhitectura, ateliere de câteva ore sau chiar o zi ce vizează anumite competenţe ale copiilor de diferite vârste, se desfaşoară în weekend şi dau posibilitatea copiilor, care nu sunt înscrişi la cursurile noastre în şcoli şi grădiniţe, să aibă un prim contact cu lumea fascinantă a arhitecturii.
 • De-a arhitectura afterschool, o adaptare a programului educaţional „De-a arhitectura în oraşul meu” pentru activităţile de afterschool sau club de copii ce cuprinde două cursuri a câte 12 sedinţe fiecare, în care accentul este pus pe activităţile practice de bricolaj.
 • De-a arhitectura la grădiniţă, o iniţiativă educativă care are în vedere ca în viitor, orice profesie ar urma copiii care au participat la această activitate, aceştia să înţeleagă mediul în care trăiesc şi să îl ocrotească, să îl îmbogăţească, să îl modeleze în deplină cunoştinţă de cauză.
 • De-a arhitectura povestită, conferinţe pentru copii, un proiect complementar programelor educaţionale din şcoli prin care ne propunem să îi familiarizăm pe copii cu exemple pozitive şi concrete de arhitectură, dar şi cu rolul social al arhitecturii şi al arhitectului, invitând în faţa şcolarilor din clasele primare, dar şi gimnaziale, arhitecţi cunoscuţi din România.
 • De-a arhitectura TALKS, conferinţe internaţionale, schimb de experienţă şi colaborare cu organizaţii din alte ţări ce derulează programe similare, punctul de întâlnire faţă-în-faţă al unei reţele de oameni interesaţi de educaţia de arhitectură şi mediu construit pentru copii.
 • Expoziţia De-a arhitectura, eveniment la final de an şcolar în care sărbătorim încheierea cursurilor De-a arhitectura în şcoli printr-o serie de expoziţii în întreaga ţară care prezintă proiectele claselor participante în program
 • Formare De-a arhitectura, pregătirea profesorilor şi arhitecţilor voluntari privind metode interactive de predare bazate pe învăţarea prin proiect.
 • Urban Up! Mediu construit pentru liceeni, un proiect selectat în urma unui concurs în domeniul proiectelor educaţionale ce le propune liceenilor întâlniri cu profesionişti din domeniul mediului construit (arhitecţi, urbanişti, ingineri, antropologi). Oraşul şi profesiile mediului construit, continuarea din 2018 a proiectului Urban Up!, de această dată la nivel local, în Bucureşti.
 • Elaborarea de materiale didactice în domeniile vizate.

 Cum a fost primită iniţiativa voastră la nivel naţional?

Reacţiile după aceşti aproape 8 ani de activitate sunt pozitive. Primim feedback de la cadrele didactice care desfăşoară cursul (ni s-a sugerat inclusiv să ne implicăm la nivel mai larg în crearea de noi instrumente de învăţare) şi care sunt extrem de entuziasmate de existenţa şi potenţialul cursurilor noastre. Reacţia pozitivă în acest caz se reflectă în numărul înscrierilor din fiecare an pe care am ajuns să le limităm pentru a putea oferi în continuare asistenţa noastră şi a unui specialist la clasă în condiţii optime. Ne trimit mesaje părinţii care observă schimbări importante în comportamentul copiilor lor când aceştia studiază într-unul dintre programele noastre. Copiii devin mult mai interesaţi în şi de oraş şi de impactul pe care îl pot avea ei asupra acestuia. Astfel, prin extensie, părinţii şi bunicii, familia devine mai interesată şi mai atentă la ce îl entuziasmează pe copil.

Voluntarii care îndrumă la clasă alături de un cadru didactic ajung în programele noastre în mare parte prin recomandarea colegilor care au interacţionat deja cu noi, sunt intrigaţi de posibilitatea de a preda noţiuni de arhitectură şi mediu construit unui public atât de deschis cum sunt copiii, apreciază extrem de mult creativitatea celor mici, neatinsă sau foarte puţin atinsă în ciclul primar. Copiii ne oferă feedback instant la fiecare lecţie unde ca arhitect voluntar eşti întâmpinat de faimoasa „grămadă de rugby De-a arhitectura” ce se lasă cu îmbrăţişări la fiecare început de oră.

Şcolile la rândul lor au răspuns pozitiv pentru că sunt foarte puţine ocazii în care specialiştii din diverse domenii pot participa la ore şi interacţiona direct cu copiii povestindu-le despre profesia lor.

Ați întâmpinat vreo provocare până acum?

Există provocări logistice uneori unde o abordare non-formală într-un cadru foarte formal sau tradiţional poate avea de suferit (de exemplu când este dificil să plece în expediţie în jurul şcolii din cauza birocraţiei şi procedurilor foarte stricte sau când este dificil să repoziţionezi mobilierul din clasă pentru a permite lucrul în echipă). Însă cursurile noastre sunt destul de flexibile, se pot adapta cu ajutorul tandemului profesor-arhitect la diferite nevoi, lecţiile se pot reorganiza, iar obiectivele propuse sunt atinse cu puţine compromisuri.

de-a arhitectura

Sursa: Facebook, De-arhitectura

Cum aţi colaborat cu Sibiul? Ce evenimente au avut loc?

 În Sibiu avem prima (şi singura până în acest moment) filială: Asociaţia De-a Arhitectura Filiala Sibiu, înfiinţată în 2016 care, pe lângă programele educaţionale ale asociaţiei desfăşurate în şcolile din zonă, organizează anual şi o serie de activităţi la nivel local precum: ateliere la sat, participări la evenimente de strângere de fonduri sau la activităţi culturale locale.

Cele mai recente activităţi desfăşurate în Sibiu, pe lângă cursurile din şcoli, au avut loc în noiembrie 2018 sub forma a două ateliere-expediţie desfăşurate în cadrul evenimentului „Trăistuţa Culturală”. Copiii, ca nişte micuţi detectivi, au căutat „Sibiul ascuns” cu ajutorul planului centrului istoric şi al unui text buclucaş cu lacune, indicii despre clădiri sau locuri emblematice pentru oraşul Sibiu.

  Ce alte planuri sau idei aveţi pentru anul în curs: 2019?

Anul a început de fapt pentru noi în septembrie 2018. Ne ghidăm mult după calendarul anului şcolar pentru că programele noastre principale le sunt dedicate şcolilor. În 2019 suntem în plin proces de parcurgere a cursurilor de către clase şi ne pregătim intens de finalul de an din iunie când în toată ţara vom desfăşura expoziţii locale în care elevii îşi vor prezenta în faţa colegilor, a familiei şi a cadrelor didactice munca de un an de zile.

Vom lua un scurt respiro după încheierea anului şcolar pentru a reveni în forţă cu pregătirea online şi atelierele faţă-în-faţă pe care le desfăşurăm anual pentru profesorii şi arhitecţii care vor preda cursurile noastre din toamnă. Vara vine şi cu multă muncă depusă pentru a strânge fonduri care să ne permită să implementăm diverse programe, aşa cum este „De-a arhitectura în şcoala mea” unde elevii şi îndrumătorii concurează pentru fonduri şi în urma unei sesiuni de finanţare primesc banii necesari implementării proiectului la care au lucrat tot anul. Asta înseamnă că elevii şi arhitecţii vor pune umărul cot la cot în amenajarea unui colţişor dintr-o şcoală, amenajare care rămâne mai departe în folosul întregii comunităţi a şcolii. Dacă vreţi să ne susţineţi vă aşteptăm pe 29 iunie la Swimathon Bucureşti 2019 pentru a strânge fonduri şi a finanţa programul educaţional „De-a arhitectura în şcoala mea” şi pe 1 iunie la Maratonul Internaţional Sibiu 2019, unde echipa De-a Arhitectura Sibiu va alerga pentru a strânge fondurile necesare implementării proiectul „De-a arhitectura la sat… pe roţi!”, o iniţiativă locală, apărută din dorinţa de a conştientiza şi a valorifica arhitectura specifică satelor sibiene, mereu apreciate pentru autenticitate, etnologie, istorie, unicitate.

 Unde vă pot găsi oamenii? 

 Suntem în toată ţara! Ne găsiţi în zone rurale sau urbane prin cursurile pe care le desfăşurăm. În 2018 am fost în aproximativ 50 de localităţi. Ca prezenţă online ne găsiţi pe site-ul De-a arhitectura, detalii aici. La secţiunea de Noutăţi publicăm materiale în fiecare lună primite de la arhitecţi sau scrise de echipa noastră pentru a ţine publicul la curent cu tot ce se întâmplă în lumea De-a arhitectura, pe pagina de Club publicăm cele mai noi activităţi pe care le desfăşurăm – este o secţiune foarte dinamică şi se schimbă în permanenţă. La secţiunea de Înscrieri cadrele didactice şi arhitecţii găsesc toate informaţiile necesare înrolării într-unul (sau mai multe) dintre programele noastre. Vă recomandăm să scotociţi în site pentru că sigur veţi găsi informaţii interesante pe care le actualizăm permanent. Anul trecut am lansat şi varianta în engleză a site-ul pentru că ni s-a cerut de către publicul care ne urmăreşte şi pentru că facem parte dintr-o reţea internaţională de organizaţii care se ocupă cu educaţia de arhitectură pentru copii şi tineri – UIA Architecture and Children (Grupul de lucru al Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor – Arhitectura şi Copiii).

Ne puteţi scrie pe adresa office@de-a-arhitectura.ro pentru orice fel de informaţie pe care o doriţi. Pe Facebook De-a arhitectura postăm zilnic AICI. De curând am lansat şi contul de Instagram unde testăm apele şi încercăm să ne găsim „vocea”: click aici. De asemenea, canalul de YouTube, unde găsiţi filmări de la expoziţii, ateliere şi lecţii din cursurile noastre: AICI.