Comunicat de presă

Asociația Sprijin pentru Mame derulează în perioada decembrie 2023 – mai 2025, proiectul „S.T.E.P. – Single-parent Training and Empowerment Program”, finanțat prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie KA210-ADU – Parteneriate la scară mică în educația adulților, nr. proiect 2023-1-RO01-KA210-ADU-000155335. Proiectul se desfășoară în parteneriat cu organizația Cultiv Associação de Ideias para a Cultura e Cidadania din Portugalia.

Proiectul își propune crearea unui program mixt de educație socio-emoțională pentru 40 de părinți singuri din România și Portugalia, format din module teoretice educative, disponibile online, și ateliere practice nonformale, cu scopul de a le dezvolta abilitățile de înțelegere și gestionare a emoțiilor și a stresului, de a asigura o relaționare mai bună cu propriul copil dar și cu cei din jur și de a îmbunătăți astfel calitatea vieții acestor părinți. Un alt obiectiv al proiectului este acela de a dezvolta, pentru 8 dintre formatorii din organizațiile partenere, abilități de utilizare a unor noi metode și instrumente de formare pentru educația adulților.

Implementarea proiectului este împărțită în trei etape:

  1. Pregătirea, conceperea și realizarea programului, a cursurilor teoretice și structurarea activităților practice, în perioada decembrie 2023 – mai 2024. În această perioadă, pe lângă documentare și planificare, vor avea loc și două întâlniri transnaționale între echipele partenere, una în Portugalia, în Serta și una în România, în Sibiu, pe parcursul cărora formatorii din cadrul celor două organizații vor crea modulele de cursuri teoretice care vor fi  disponibile pe o platformă dedicată, for concepe desfășurătoarele atelierelor practice dar vor face și schimb de experiență și vor învăța unii de la ceilalți diferite metode non-formale de lucru în domeniul educației adulților.
  1. Desfășurarea cursurilor teoretice și a atelierelor, în perioada iunie – decembrie 2024. Pe parcursul a șase luni, 20 de părinți singuri din România și 20 din Portugalia înscriși în proiect vor parcurge cursurile teoretice disponibile online și vor participa apoi la sesiuni practice de grup. Acestea vor fi organizate în paralel în Sibiu și Alba Iulia, de către Asociația Sprijin pentru Mame și în Portugalia, de către organizația parteneră. Înscrierea în proiect va fi posibilă începând cu luna iunie și va fi anunțată în presă și online.
  1. Partea de evaluare și diseminare a rezultatelor, în perioada ianuarie – mai 2025. Toate datele referitoare la proiect, metodele folosite în activitățile practice, precum și rezultatele obținute vor fi concretizate într-un ghid practic destinat specialiștilor care lucrează cu grupuri țintă similare. De asemenea, rezultatele proiectului vor putea fi împărtășite și dezbătute cu alte organizații din domeniu în cadrul unei conferințe de diseminare care va fi organizată online, în ultima parte de implementare a proiectului.

„Suntem conștienți de creșterea constantă a numărului de familii monoparentale, atât în România, cât și în Portugalia, ca de altfel și în majoritatea țărilor din Europa. În cele mai multe familii monoparentale părintele singur este mama, însă proiectul vizează și acele familii în care tatăl are în grijă copiii și ne dorim să creăm un grup eterogen care să participe la toate activitățile programului și pentru care ne așteptăm la o creștere de cel puțin 30% a abilităților socio-emoționale la finalizarea ambelor secțiuni ale programului, cea teoretică și cea practică”, a spus Corina David, președintele Asociației Sprijin pentru Mame.

Cooperarea dintre cei doi parteneri va asigura atingerea obiectivelor proiectului prin împărtășirea de cunoștințe, expertiză și cele mai bune practici în domeniul educației adulților și a părinților, prin valorificarea resurselor, rețelelor și oportunităților din fiecare țară pentru maximizarea impactului și durabilității proiectului dar și prin oferirea unei perspective europene referitoare la crearea unei comunități mai incluzive și suportive în jurul părinților singuri.

Mai multe informații vor fi postate pe pagina de Facebook și pe site-ul asociației. 

Contact

Corina David – președinte Asociația Sprijin pentru Mame

Email: corina@sprijinpentrumame.ro

Tel: 0724.216.991

***

Asociația Sprijin pentru Mame este o organizație non-guvernamentală, înființată în 2016, în Sibiu și are ca scop informarea, consilierea și sprijinirea familiilor (părinți și copii) pe plan social, educațional și psihologic. Asociația sprijină dezvoltarea sănătoasă a familiei prin oferirea de informații și bune practici din domeniile: psihologie, dezvoltare personală, parenting, educație informală și nonformală, naștere și alăptare, puericultură și creșterea copiilor, nutriție, sănătate, stil de viață, cuplu și familie.